Over Vallei Groep Kalverartsen
wie en wat zijn wij

Vallei Groep Kalverartsen is een samenwerking tussen De Klomp Dierenartsen en Vallei & Wetering dierenartsen. Het geografisch werkgebied omvat een belangrijk deel van het Gelderse Vallei gebied. Onze zorg betreft zowel blankvleeskalveren als rosevleeskalveren.

Onze missie: zieke dieren genezen, gezonde dieren gezond houden en daarmee bijdragen aan dierwelzijn. Vallei Groep Kalverartsen wil deze doelen uitvoeren vanuit een hechte, betrokken relatie met de kalverhouder en contract partners, daarbij zicht houdend op de maatschappelijke context.

Zieke dieren genezen: zowel individuele- als koppelbehandeling.

Gezonde dieren gezond houden: heeft veel aandacht bij ons en vraagt en krijgt steeds meer aandacht.

Bijdragen aan dierwelzijn: zieke dieren hebben verminderd welzijn. Verbeteren van gezondheid is verbeteren van welzijn.

Relatie: wij staan voor goede communicatie met kalverhouder, rayonbeheerder en voervertegenwoordiger (de zgn. 3-hoek). Goede communicatie ontstaat vanuit respect voor elkaars menszijn, positie, kennis en ervaring en vereist goede afspraken en afbakening van elkaars kerngebieden. Wij streven naar korte lijnen en laagdrempelig overleg.

Context: als kalverartsen staan we midden in de maatschappij. Er is veel maatschappelijke aandacht voor duurzaamheid, dierwelzijn, voedselveiligheid en volksgezondheid, die aandacht respecteren en honoreren wij.
Neem contact met ons op
De Klomp 4
6745 WB De Klomp
Tel: 0318 - 57 14 57
Utrechtseweg 4b
3927 AV Renswoude
Tel: 0318 - 74 34 56
2024
Copyright