Aanvullend onderzoek

30 september 2012

Een kenmerk van het nieuwe antibioticum beleid  is, dat de keuze voor een bepaald middel zoveel mogelijk onderbouwd  moet worden : dit betekend, dat naast het klinisch onderzoek in de stal er aanvullend onderzoek moet gebeuren.

Aanvullend onderzoek behelst dan monstername ( bv mest , neusswabs, punctie materiaal, monstername na bedrijfssectie ) , maar ook insturen voor sectie naar de GD.

Veelal wordt het monstermateriaal opgestuurd naar de GD voor aanvullend onderzoek : onderzoek op de oorzakelijke verwekker ; veelal is dat bacteriologisch onderzoek ( ‘ op kweek zetten ‘ )  en bijbehorende gevoeligheidstest : de gekweekte  bacterie wordt dan getest op gevoeligheid voor diverse antibiotica ; daardoor is gericht behandelen met een werkzaam antibioticum geborgd. Daardoor krijgen we als kalverartsen ook zicht op  welke ziekteverwekkers er spelen en voor welk antibioticum ze gevoelig zijn.

De Klomp 4
6745 WB De Klomp
Tel: 0318 - 57 14 57
Utrechtseweg 4b
3927 AV Renswoude
Tel: 0318 - 74 34 56
2024
Copyright