Bedrijfssectie

1 oktober 2012

Bij een ziekte uitbraak in een koppel , is er ook vaak uitval : zieke dieren die  tgv ziekte doodgaan. Naast het klinisch onderzoek bij de levende dieren, vormt sectie van de dode dieren een belangrijke informatie bron over de ziekte oorzaak.

Middels sectie , kunnen we letterlijk in het dier kijken en de diverse organen op het oog beoordelen . Vaak levert de sectie- informatie de bevestiging  op , van wat je op basis van klinisch onderzoek bij de levende kalveren vermoedt.

Bijkomende voordeel van sectie is ook , dat vervolg onderzoek opgestart kan worden :

Vaak is dat BO = bacteriologisch onderzoek ( ‘ op kweek zetten’ ) met  daarna een gevoeligheidstest : de bacterie die gekweekt wordt , wordt beoordeeld op gevoeligheid voor diverse antibiotica.

Sectie kan ook via de GD , het kadaver wordt dan opgehaald, vaak is er dezelfde dag al een eerste sectie uitslag.

ValleiGroep kalverartsen doen sectie ook op het bedrijf zelf  : voordeel is de snelheid van uitslag en een directe koppeling tussen klinisch onderzoek en sectie onderzoek.

Bij bedrijfssectie wordt het kadaver daarna weer zorgvuldig dicht gehecht, zodat verantwoorde en probleemloze aflevering bij Rendac geborgd is.

De Klomp 4
6745 WB De Klomp
Tel: 0318 - 57 14 57
Utrechtseweg 4b
3927 AV Renswoude
Tel: 0318 - 74 34 56
2024
Copyright