Over DDD, Infokalf, SDa

15 mei 2012

Zoals u al weet is centrale registratie van alle door de DAP afgegeven diergeneesmiddelen, een IKB verplichting .

Als u bij ons medicijnen besteld , wordt dat op de DAP ingevoerd in het praktijkmanagement systeem ; logboekformulier en etiketten worden geprint ; de gegevens van het logboekformulier worden vervolgens doorgegeven aan de centrale database voor alle diergeneesmiddelen : Vetcis .

Vanuit  Vetcis worden de dierspecifieke database geladen : voor vleeskalveren is dat Infokalf.

De SKV, de certificerende instelling, die bij  u de jaarlijkse IKB controle uitvoert, heeft ook beschikking over deze gegevens ; SKV gaat dus bij de komende IKB controles de hoogte  van uw antibioticum gebruik toetsen.  Die toetsing wordt uitgevoerd , door 1. berekening van uw antibioticiumgebruik : de zogenaamde dierdagdosering en 2. vergelijking van uw gebruik met die van andere bedrijven.( het zogenaamde ‘benchmarken’ = vergelijken).

Dierdagdosering is een gestandaardiseerde norm voor antibioticum gebruik , om bedrijven onderling vergelijkbaar te maken. Dierdagdosering valt te omschrijven als het aantal dagen per jaar , dat een gemiddeld aanwezig vleeskalf op uw bedrijf  antibioticum verstrekt krijgt.

Infokalf is dus de centrale database voor diergeneesmiddelenvoor vleeskalveren, waar ook uw gebruik geregistreerd is

Dit gebruik kunt u zelf inzien en raadplegen : Het geheel is te vinden onder www.infokalf.nl

De SKV heeft u een persoonlijk gebruikersnaam en wachtwoord gestuurd, om uw eigen gegevens in te zien.

Wij raden u aan om genoemde website in te zien ; u kunt daar de volgende gegevens zien :

1.       Profiel ( referentie groep)  van uw bedrijf : Blankvlees/rose start/ rose afmest/ rose gesloten  (= combi) bedrijf. Let u erop, dat dit voor uw bedrijf juist is ! hier komen nog regelmatig fouten in voor ! Dit is belangrijk omdat iedere referentie groep zijn eigen norm (lees : groene/oranje/rode lijn) heeft ;

2.       Aantal kalverplaatsen ;

3.       Dierdagdosering per afgesloten jaar, voortschrijdende actuele dierdagdosering, dierdagdosering per afgesloten koppel (all in- all out koppels). Dierdagdosering is ook  in een grafiek weergegeven met daarin de de groene,oranje en rode lijn ; uw kunt zo snel zien , hoe uw gebruik is tov andere vergelijkbare bedrijven;

  • de groene lijn is de streefwaarde
  • de oranje lijn is de signaleringswaarde : uw gebruik zit bij de top 15 %
  • de rode lijn is de aktie waarde : uw gebruik zit bij de top 5%

4.       Specificatie van uw antibioticum gebruik  per werkzame stof ( ook in   grafiek vorm : taartverdeling)

Ook kunt u ons ,  als kalverdierenartsen , machtigen om uw gegevens in te zien;

Wij willen u vragen om dit te doen, omdat het belangrijk voor ons is : zo kunnen wij als  kalverartsen de actuele status van de dierdagdosering  beter volgen en het effekt van maatregelen    ( in het streven om met zo min mogelijk medicijnen een maximale diergezondheid te bereiken) beter beoordelen.

Als  u ingelogd ben met uw eigen gegevens, kunt u onder de knop ‘ Mijn Portaal’ het item

‘uitstaande machtigingen’  vinden. Daar kunt u ‘dierenarts ‘  selekteren en de naam ‘meerkerk’ invoeren en selekteren ; vervolgens bevestigen met het pennetje geheel links ;

Eea nog opslaan en bevestigen.

U kunt altijd en op elk moment de machtiging weer intrekken.

De normen ( dus de hoogte van de groene,oranje en rode lijn ) , zoals u die nu kunt vinden op infokalf , zijn globaal gebaseerd  op het gemiddelde gebruik in de kalversektor over het jaar 2011.

De SDa  = Stichting Diergeneesmiddelen autoriteit heeft een scherpere norm voor de vleeskalveren:

Zie http://www.autoriteitdiergeneesmiddelen.nl/

daar kunt u voor het jaar 2012 de actuele norm zien voor de verschillende kalverbedrijven ( blankvlees en rosé start, rosé afmest en de rosé combi bedrijven).

De Klomp 4
6745 WB De Klomp
Tel: 0318 - 57 14 57
Utrechtseweg 4b
3927 AV Renswoude
Tel: 0318 - 74 34 56
2022
Copyright