Ziekenboeg

1 december 2012

Vooral in de eerste begin weken van de koppel is het goed om de slappe, zwakke  kalveren naar de ziekenboeg te verplaatsen ; vooral lichte kalveren met verzwakking door diarree en kalveren met pootklachten hebben er bijzonder voordeel van ; verplaatsen naar de ziekenboeg is nadrukkelijk een belangrijk aanvullende  maatregel gericht op genezing en overleving van het kalf !

De ziekenboeg moet voldoen aan de volgende eisen :

Liefst een groepshok ingestrooid met dik stro ( eventueel zgn. worteldoek eronder, om vervuiling van put met stro te voorkomen ; wortel doek houdt  stro tegen en laat urine door) ; locatie van de zieken boeg op een gemakkelijk bereikbare plaats ( dicht bij de voerkeuken), zodat de looplijnen kort zijn : de dieren hebben immers meer zorg en aandacht nodig. Eventueel een warmte bron erbij (lamp/gaskap).

Sto vormt het ‘matras’ van het kalf : geeft luxe en warmte en voorkomt doorlig-plekken van deze zwakke kalveren, die per saldo veel liggen ; het groepshok geeft anderzijds ook mogelijkheid tot meer bewegen en koppelgedrag : gezamenlijk en bijelkaar liggen, gezamenlijk opstaan ,lopen, drinken en vreten.

De Klomp 4
6745 WB De Klomp
Tel: 0318 - 57 14 57
Utrechtseweg 4b
3927 AV Renswoude
Tel: 0318 - 74 34 56
2024
Copyright